Graag uw aandacht voor het volgende;

Kort geleden heeft de Spaanse Hoge Raad zich uitgesproken over de vrijstelling van belasting van een Zwitserse volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (Arrest TS 810/2019).

De Hoge Raad heeft de volgende standpunt gehandhaafd: Buitenlandse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ongeacht hun graad of percentage, kunnen alléén als vrijgesteld van IRPF worden geacht in geval de uitkeringsgerechtigde over een document beschikt van de Spaanse Seguridad Social die zijn situatie van arbeidsongeschiktheid gelijkstelt met een Spaanse volgens de Spaanse wetgeving erover.

Tot en met nu, raadde Dextra Asesores hun klanten aan om, nadat de officiële keuring en rapport van arbeidsdeskundige bestudeerd te hebben, het volgende aan;

Of:

  1. De volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering op te geven en belasting daarover te betalen. Nadat de aangifte is ingediend en de belasting betaald en claim te rectificatie indienen bij de belastingdienst samen met de documenten van de keuring die de vrijstelling van IRPF onderbouwen. Wij laten dan de belastingdienst de keuring beoordelen of deze inderdaad vrijgesteld hoort te zijn of niet.
  2. Helemaal niet op te geven en geen belasting erover betalen. Pas als de belastingdienst ons ertoe aanmaande zouden wij een procedure starten waarbij wij de belastingheffing erover aan zouden vechten.

Gezien deze recente uitspraak raden wij onze klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering va 80-100% van de UWV voortaan aan om deze gewoon op te geven en dan de teruggave te verzoeken (optie 1.). Dit ter voorkoming van sancties. Wij raden ook aan om de bij de Seguridad Social de gelijkstelling van hun arbeidsongeschiktheid aan te vragen.

Mocht u vragen of aanvullende informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Alicante, 30/05/2019