Ruim 20 jaar lang actief

IN HET GEVEN VAN HET BESTE ONDERNEMINGSADVIES

Diensten

Ons team heeft bewezen ervaring in het geven van het beste advies op gebied van belastingen, economische en algemeen juridisch advies.

Wij bieden de meest bewezen oplossingen voor ondernemingen en particulieren op het gebied van belastingen, boekhouding, handel en ondernemingsadvies.

U zult zien dat wijzeer toegankelijkzijn en dat wij op kort termijnde beste oplossing voor uw specifieke behoefte kunnen bieden.

Wij zijn specialisten in :

fiscale en economische planning, kunt u ook rekenen op de professionals van Dextra Asesores om elk ??geschil met de Landelijke Belastingdienst (AEAT), de Seguridad Social of de Autonome of Gemeentelijke belastingdiensten op te lossen.

Hieronder worden de diensten aangegeven waar onze klanten het meest om vragen.

W

BELASTINGGADVIES

Wij leveren omvattende, op maat gesneden en zeereffectieve oplossingen op het gebied van belastingbesparing. Wij verzorgen de volgende aangiften:

 • Belasting Toegevoegde Waarde (IVA)
 • Belasting op Economische Activiteiten (I.A.A.E.E)
 • Inkomstenbelasting.
 • Inkomstenbelasting Niet Residenten
 • Successierechten
 • Overdrachtsbelasting
 • Andere belastingen
W

BOEKHOUDING

Met hoog gekwalificeerde en gespecialiseerde professionals, halen wij het meeste rendement uit het bedrijfskapitaal. Wij leveren de volgende diensten:

 • Interne boekhouding afdeling o boekhoudafdeling ondersteunen en adviseren
 • Controle of bijhouding van de officiële boekhouding boeken
 • Controle of voorbereiding van balansenvoor financiële instellingen
 • Samenstellen van Jaarrekening
 • Boekhouding bijhet Handelsregisterlegaliseren
 • De opmaak en bijhouden van elk verplichte registratie boek
W

ZAKELIJK ADVIES

Als deskundige in handels- en vennootschapsrecht, kan Dextra Asesores ondernemingen in deverschillende fasen van hun levensduur adviseren en begeleiden. Deskundig advies vanaf oprichting tot ontbinding:

 • Oprichting van vennootschappen
 • Opstellen van de statuten
 • Opstellen van zakelijke contracten
 • Benoeming van Administrateurs en andere funcites
 • Kapitaalverhogingen en Kapitaalverminderingen
 • Rechtsverhoudingen tussen de vennoten
 • Liquidatie en ontbinding van vennootschappen
 • Zorgdragen van de wettelijke verplichtingen tegenoverhet Handelsregister
 • Handelsmerken en handelsnamen
 • Reorganisaties, fusies en splitsingen van ondernemingen
 • Aanvraag Faillissement
W

ECONOMISCH ADVIES

De economische en financiële analyse biedt de ondernemer of professionalexacte en analytische informatie over de reëlesituatie van het bedrijf, basisinformatie waarmee de beste beslissingen genomen kunnen worden ter bevordering van de groei en de ontwikkeling van de onderneming.

 • Opmaak van rapportages
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Taxaties van ondernemingen
 • Deskundigenrapporten