Informatie Met betrekking tot de Staat van Alarm door COVID-19 (Real Decreto 463/2020 van 14 maart 2020)

 

Geachte heer, mevrouw,

Gezien de recente verklaring van de Staat van Alarm in Spanje willen wij allereerst onze klanten geruststellen en aanmoedigen.

Deze situatie is maar tijdelijk, eerder vroeger dan later zullen we terugkeren naar ons oude routine.

Ons team zal zolang onze klanten blijven bijstaan, en waar nodig adviseren en begeleiden. Dit zowel binnen als buiten onze kantoren in Alicante en Benidorm.

U zal vast en zeker vragen en twijfels hebben over de maatregelen die zaterdagmiddag door de Spaanse Regering zijn genomen. Wij hebben daarom de volgende informatie voorbereid;

Wij zullen, zover dit op dit moment mogelijk is, uit proberen te leggen hoeverre deze maatregelingen van invloed zijn op uw dagelijks leven.

1. Gebied toepassing van de maatregelen: LANDELIJK

2. Duur van de maatregelen: TOT 30 MAART. DIT KAN WORDEN VERLENGD.

3. Beperkingen in het vrije verkeer van personen:

U mag alléén te voet of met een voertuig over straat om:

  •     Naar uw woonadres terug te keren.
  •     Om de boodschap te doen, aankoop van medicijnen of andere basisbenodigdheden.
  •     Voor gebruik van diensten van de Gezondheidszorg; bezoek van de huisarts, fysiotherapeut, podoloog, arts, tandarts, psycholoog, enz …
  •     Naar uw werkplek te gaan. Postbezorgers kunnen bezorgen, de loodgieters kunnen repataties verrichten, enz…
  •     Hulpbehoevende personen bijstaan ??in de brede zin van het woord, dat wil zeggen aan ouderen, minderjarigen, gehandicapten, zieken, enz …
  •     Naar de bank te gaan.
  •     In geval van overmacht of een noodtoestand, dat wil zeggen dringende en onontkoombare zaken die, indien deze niet worden geregeld, grotere schade zouden veroorzaken.
  •     Soortgelijke zaken als hiervoor genoemd.
  •     Benzine tanken.
  •     Alle verplaatsingen dienen zonder gezelschap te worden worden gedaan.

4. Onderwijs – ScholIng. ALLE FACE-TO-FACE ACTIVITEITEITEN WORDEN OPGESCHORT

5. Commerciële, recreatieve, horeca activiteiten.

ALLE  PANDEN WORDEN GESLOTEN VOOR HET PUBLIEK BEHALVE DE VOLGENDE:
• Detailhandel in mens en dier, apotheken, orthopedie, opticiens, hygiënische producten, pers, schrijfwaren, benzinestations, estancos, technologie, telefoon en wasserijen.

6. Vervoer.

• Particuliere diensten voor het personen vervoer (bussen, taxi’s, ambulances, enz.), Die als een “openbare dienst” worden beschouwd, behouden hun normale activiteit.
• Openbaar vervoer (spoor, lucht en zee) wordt met 50% verminderd
• Goederen transport worden niet beperkt.

7. Opschorting van termijnen en in gerechtelijke procedures.

ALLE TERMIJNEN WORDEN OPGESCHORT ZOLANG DE STAAT VAN ALARM GELDT

Er zijn enkele uitzonderingen die voornamelijk verband houden met grondrechten.

8. Opschorting van administratieve termijnen.

ALLE TERMIJNEN WORDEN OPGESCHORT ZOLANG DE STAAT VAN ALARM GELDT

9. Sancties.

De wet op de burgerbescherming voorziet in de volgende sancties:
o Geringe sancties van tussen de 100 en 600 Euro voor diegenen die door de politie geplaatste hekken, linten of andere vaste of mobiele elementen verwijderen.
o Ongehoorzaamheid of verzet tegen de autoriteit, evenals weigering om je te identificeren, een boete van 601 tot 30.000 Euro.

10. Datum van inwerkingtreding van al deze voorschriften. Vanaf 14 MAART OM 23:00 UUR.

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, blijven wij tot uw dienst voor meer vragen en opmerkingen.

Vriendelijke groeten,